Ajutoare pentru încălzirea populației. Acte și condiții necesare

Autor: Cristina Stanciu
Publicat la: 13/10/2022

Primăria orașului Mioveni, prin Direcția de Asistență Socială, informează că, începând cu data de 1 noiembrie 2022, cetățenii cu venituri mici, vor putea depune dosarele pentru ajutoarele de încălzire. Potrivit Legii nr.226 /2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și a Normelor Metodologice de Aplicare aprobate prin HGR nr.1073 /2021, beneficiază de ajutoare de încălzire a locuinței pe perioada sezonului rece pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu încălzirea locuinței, precum și de supliment pentru energie pe tot parcursul anului consumatorii vulnerabili care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare.


Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

 

Acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei este condiționată atât de nivelul veniturilor din luna anterioară depunerii cererii, cât şi de deţinerea în proprietate a unor bunuri mobile sau imobile, prevăzute în Anexa nr.4 (Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare). Astfel, dacă un membru al familiei sau persoana singură are în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în anexă, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei toată familia.

 

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, începând cu luna următoare pentru cei ce au depus documentele după data de 20 a lunii, începând cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data depunerii cererii.

 

Depunerea dosarelor se va face la sediul Primăriei Mioveni, de marți, 1 noiembrie, după următorul program:

Luni: 12.00-16.00; 

Marți: 12.00-17.00;

Miercuri: 12.00-16.00;

Joi: 12.00-17.00;

Vineri: 10.00-14.00.

 

Detaliile referitoare la acest subiect pot fi accesate pe site-ul Primăriei Mioveni: www.mioveni.ro.

Ultimele articole din categoria Administrativ