A fost APROBAT bugetul comunei Berevoeşti! Investiţii uriaşe!

Autor: Costin Popescu
Publicat la: 16/02/2024

Zilele trecute a fost aprobat bugetul comunei Berevoeşti. Anul acesta aduce investiţii uriaşe, după cum transmite primarul Florin Proca.

"Programul de investiții cuprinde obiective de investiții noi și în continuare,  în vederea dezvoltării echilibrate a infrastructurii, a serviciilor publice,  
În acest sens mulțumim  tuturor celor care au sprijinit demersurile iniţiate, care au înţeles şi au susţinut strategia noastră de dezvoltare, consilierilor locali care au votat bugetul dar și celor care s-au abținut sau au votat împotrivă
A. REȚELE EDILITARE:
1. Construire rețea de canalizare și echipare stație de epurare etapa a II-a,  în comuna Berevoești, judetul Argeș, pe următoarele străzi:
- DN73C-124ml,
- DN73C ramificație pct. Popescu-59ml, 
- Șoseaua Veche-692ml,
- Strada Ungureni-1208ml, 
- Strada Ungureni Ramificație1(Biserică)-27ml,Ramificație2(DC5, pct,Povarnă)-312ml, Ramificație3(pct.Negoescu)-215ml, 
- DC5 zona Ungureni SILDVB interesecție-Fam Pîslaru-1.022ml, 
- DC5 Ramificație1(Pîslaru)-88ml, Ramificație 2(Iordan)366ml,
- DC3 (ramificație pct Popescu)-323ml
- DC3 -amonte Primărie-150ml
- Ramificatie 1 DC3( pct Remiză-Drum centură)-846ml
-  Str. Valea Satului Ramificație 1 (pct Școală)-192ml; Ramificație 4(pct. Toader)=376ml; Ramificație 7(pct. Petrescu)=78ml;Ramificație 8(pct. Șchoapa)=107ml;
- Strada Siliște=294ml
- DC5 Gămăcești=1072ml
- DC5 Gămăcești Ramificație 2 (Pct.Copaie)=48ml; Ramificație 4(Pct. Bumbeneci)=131ml; Ramificație(Pct Chivescu)=33ml; Dc3 zona pensiuni=233ml,
- Strada Bratia= 460ml; Ramificație 1 (Pct. Gura Năvrapului)=233ml;
- Zona Islaz=227ml
2. Denisipare , reabilitare și montare sistem pompare la 2 puțuri în satul Oțelu; 
3. Extindere reța de iluminat public în comuna Berevoești, județul Argeș ;
4. Înființare rețea inteligentă  de distribuție gaze naturale în comuna Berevoești, județul Argeș;
5. Înființare centrală fotovoltaică în comuna Berevoești, județul Argeș;
6. Montare camine racord alimentare cu apă.
B. INFRASTRUCTURA RUTIERĂ ȘI PIETONALĂ
7. Asfaltare Drum Centură DN73C-Primărie în comuna Berevoești, județul Argeș
8. Amenajare parcare acoperita în punctul Stație Pompe în comuna Berevoești, județul Argeș;
9. Asfaltare drumuri  locale în comuna Berevoești județul Argeș, Obiectiv: Drum local  Strada Găneștilor;
10. Asfaltare drum comunal sat Bratia DC9 -familia Grubinschi în comuna Berevoești județul Argeș
11. Asfaltare drum comunal DC5 SILDVB Ungureni-Fam Pîslaru Nicolae;
12. Amenajare parcare acoperită în punctul Stație Pompe în comuna Berevoești, județul Argeș
13. Stații de reîncărcare mașini electrice în comuna Berevoești, județul Argeș;
14. Studiu de fezabilitate asfaltare drumuri de interes local în comuna Berevoești județul Argeș
15. ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BEREVOEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ:
-    Asfaltare drum Valea Satului (Cooperativa)-fam Simonescu ,comuna Berevoeşti, judeţul Argeș, 229m
-    Asfaltare Ulita din DC3-fam Vasile Vasile , comuna Berevoeşti ,judetul Arges- 377m
-    Asfaltare Ulita din DN73-fam Tican ,comuna Berevoeşti, judetul Arges- 269m
-    Asfaltare Ulita din DC3-fam Glejaru Florina, comuna Berevoesti, judetul Arges-141m
-     Asfaltare Ulita bifurcaţie Zăvoi-fam Popescu Constantin, comuna Berevoeşti, judetul Arges- 190m
-    Asfaltare Ulita din Centura DN73C-fam Avram ,comuna Berevoeşti, judetul Arges - 307m
-    Asfaltare Ulita din DC3-fam Constantin Gabriel, comuna Berevoeşti, judetul Arges - 132m
-    Asfaltare Ulita din DJ732B-fam Argeseanu ,comuna Berevoeşti, judetul Arges - 110m
-    Asfaltare drum centura din DN73C-Muzeu-fam Coroiau, comuna Berevoeşti, judetul Arges.- 900m
-    Asfaltare drum comunal Bratia-Otelu , comuna Berevoesti, judetul Arges-2853m
C. ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ ȘI RECREERE
16. Amenajare și dotare parcuri în comuna Berevoești, satele Bratia și Gămăcești ;
17. Amenajare loc picnic, prin foisoare rustice recreative  zona Râusor, în comuna Berevoești, județul Argeș
18. Amenajare  teren multisport Gămăcești cu gazon sintetic, în comuna Berevoești, județul Argeș 
19. Dotare cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a școlilor din mediul rural din cadrul Școlii Gimnaziale ”Mihai Tican Rumano” în comuna Berevoești, județul Argeș
20. Refacere fațadă Școala Gimnazială ”Mihai Tican Rumano”
21. Amenajare curte interioară Școala Gimnazială ”Mihai Tican Rumano”
D. PROTECȚIE SOCIALĂ 
       22.  Amenajare și dotare Centru medical comunitar integrat în comuna Berevoești, județul Argeș;
       23.  Împrejmuire centru Comunitar Integrat în comuna Berevoești județul Argeș
E. ALTE INVESTIȚII 
24. Reabilitare Primărie și schimbare tâmplărie termopan, în comuna Berevoești, județul Argeș 
25. Reabilitare clădire (fosta povarnă) în comuna Berevoești, județul Argeș
26. Actualizare Plan Urbanistic General;
Vă asiguram de tot sprijinul și toată implicarea pentru  dezvoltarea localității noastre și așezarea acesteia pe harta comunelor moderne și atractive,  cu condiții de viață la stanarde europene", transmite primarul Florin Proca. 

Ultimele articole din categoria Administrativ