Şedinţă extraordinară de Consiliu Local la Mioveni

Autor: Costin Popescu
Publicat la: 13/12/2022

Joi, 15 decembrie, de la ora 17.30, Consiliul Local se va întruni în ședință publică extraordinară, la primăria orașului. La această şedinţă sunt prevăzute patru puncte şi se vor discuta mai multe proiecte de hotărâri, printre care amintim:

- aprobarea rectificării bugetului local al orașului Mioveni din luna decembrie 2022;
- aprobarea modificării structurii organizatorice la Spitalul Orășenesc Mioveni;
- aprobarea modificării articolului 3 la Hotărârea Consiliului Local al Orașului Mioveni nr. 191/12.10.2022 privind aprobarea participării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta 10 – Fondul local, Axa de investiții I.3 Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ- teritoriale, prin accesarea finanțării pentru proiectul "Îmbunătățirea eficienței energetice a instituțiilor publice din orașul Mioveni”;
- aprobarea înfiinţării unui dispecerat pentru furnizarea serviciilor medicale de îngrijire la domiciliu în Clădirea Multifuncțională Făgetu.
Ordinea de zi a şedinţei se aduce la cunoştinţa locuitorilor orașului Mioveni şi este publicată pe site-ul oficial al instituţiei: www.emioveni.ro, potrivit dispoziţiilor art. 135 alin. (4) și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Ultimele articole din categoria Administrativ